Chính sách Bảo mật của Google

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Tuân thủ Chính sách Bảo mật của Google.

Google cam kết chắc chắn vào sự bảo mật của khách hàng quảng cáo và người dùng. Với mục tiêu này, chúng tôi coi sự an toàn và bí mật của thông tin của bạn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi trong các dịch vụ của Google Ads. Địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của bạn không bao giờ bị chia sẻ mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Xin vui lòng xemChính sách Bảo mật của Googleđể biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.

Bạn cũng có thể đọcĐiều khoản dịch vụ của Googleđể có thêm chi tiết về sự bảo mật có liên quan khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của Google.