Quyền sử dụng

– Khi bạn truy cập trang web này, bạn đồng ý chấp nhận các phát sinh trực tiếp và gián tiếp trong việc tiếp cận trang web (phí đường truyền, các rủi ro có thể xảy ra do lỗi kỹ thuật, thiệt hại cho máy tính của bạn, sự phá hoại của hệ thống máy tính khác…).

– Bạn có quyền tự do khám phá trang web của chúng tôi. AdsGoogle luôn hoan nghênh các đóng góp mang tính có lợi như câu hỏi, hình ảnh, video… nhằm xây dựng nội dung và hình thức trang web tốt hơn.

Quyền sở hữu

– Mọi tài nguyên trên trang web này bao gồm nội dung văn bản, hình ảnh, thiết kế, đồ họa, giao diện… đều thuộc quyền sở hữu của AdsGoogle. Chúng tôi sở hữu trang web này và có quyền thay đổi, xóa bỏ bất kể tài nguyên nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

– Với các nội dung do bạn cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về giá trị cũng như tính pháp lý của thông tin từ bạn, bên cạnh việc cho phép chúng tôi sử dụng miễn phí. Chúng tôi có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không và không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có tranh chấp xảy ra.

Nội dung trên website

– AdsGoogle nỗ lực để chọn lựa những thông tin tốt nhất từ các nguồn tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác hoàn toàn mặc dù chúng tôi liên tục cập nhật để mang đến giá trị tối ưu cho bạn.

Trách nhiệm pháp lý

– Chúng tôi không có trách nhiệm phải kiểm chứng, xác thực đối với bất kỳ thông tin nào do nguồn khác hoặc người sử dụng cung cấp tại website chúng tôi thực hiện

– Mọi xâm phạm của bạn gây tổn hại cho trang web và vi phạm quyền sở hữu của chúng tôi đều có thể khiến chúng tôi đơn phương chấm dứt quyền sử dụng của bạn và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

– AdsGoogle có thể thay đổi điều khoản sử dụng này và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên quay lại trang web này để theo dõi các ràng buộc khi sử dụng.

– Điều khoản sử dụng này tuân thủ pháp luật hiện hành.