Tại sao chạy quảng cáo không hiệu quả?

Không phải cứ chi tiền càng nhiều thì khách của bạn càng nhiều. Hãy bỏ ngay tư duy chạy quảng cáo cho có, tiền ta nhiều sợ gì…

Những lý do cơ bản quảng cáo Google không hiệu quả

Quảng cáo Google không sử dụng đối sánh từ khoá

Đối sánh từ khoá là bạn sẽ xác định quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện khi khách hàng gõ từ khoá như thế nào.

Có 3 đối sánh từ khoá cơ bản:

 • Đối sánh cụm từ.
 • Đối sánh chính xác.
 • Đối sánh rộng.
Chưa tối ưu điểm chất lượng quảng cáo Google

Điểm chất lượng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quảng cáo Google của bạn.

Điểm chất lượng được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau:

 • Mẫu quảng cáo Google của bạn có đúng từ khoá không.
 • Trang đích của bạn có được tối ưu trải nghiêm người dùng tốt không.
 • Tốc độ tải trang đích có nhanh không.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng của quảng cáo Google, mình chỉ có thể liệt kê những yếu tố cơ bản nhất.

Chưa nắm rõ thuật ngữ quảng cáo Google

Khi chạy quảng cáo Google, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều thuật ngữkhông phải ai cũng hiểu.

Những thuật ngữ này đa số liên quan đến các chỉ số quan trọng trong quảng cáo Google.

Nếu bạn không rõ những thuật ngữ này, bạn sẽ rất lúng túng, khiến cho bạn không biết cách tối ưu quảng cáo.

Mình liệt kê những thuật ngữ quan trọng như:

 • Điểm chất lượng.
 • Adrank.
 • Đối sánh từ khoá.
 • Trang đích.
 • CPC Chi phí mỗi lượt click.
 • Click tặc.

Bạn có thể thấy rất nhiều những thuật ngữ khác nhau mà bạn cần phải hiểu rõ.

Chưa thử những hình thức khác của quảng cáo Google

Quảng cáo Google có rất nhiều hình thức khác nhau, không phải chỉ có mạng tìm kiếm.

Mà vấn đề là

Mạng tìm kiếm đã có quá nhiều người chạy quảng cáo, mà số lượng vị trí quảng cáo Google thì có giới hạn.

Cho nên giá thầu ngày một tăng cao.

Mẫu quảng cáo Google còn quá dài dòng

Những bạn mới khi chưa có kinh nghiệm chạy quảng cáo Google luôn mắc phải lỗi này.

Bạn viết mẫu quảng cáo rất dài dòng và nhồi nhét thông tin rất nhiều.

Giống như thế này

& còn rất nhiều lỗi mà bạn tự chạy quảng cáo vấp phải

Tự chạy quảng cáo sẽ dễ vướng những sai sót khi chạy quảng cáo

Nếu bạn đặt niềm tin vào đội ngũ AdsGoogle

Vui lòng kết nối để được tư vấn và xây dựng dự án của bạn

Booking