Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh

Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh

WEBP là định dạng hình ảnh cho website bắt đầu phổ biến hiện nay. Chất lượng hình ảnh cao, độ nét tốt và ổn định đường truyền với tốc độ tải nhanh, không cần băng thông đường truyền cáo. Hiện nay google cũng đang ưu tiên những trang web sử dụng hình ảnh định dạng Webp. Webp hoạt động tốt trong tất cả các hệ trình duyệt.

Tính năng bảo mật và khẳng định bản quyền hình ảnh của webp cao hơn các định dạng ảnh khác. Nhưng chính nhược điểm giải mã WebP mất nhiều thời gian nên webp vẫn không thịnh hành bằng JPG hoặc PNG. Hiện tại các website của nước ngoài đang có xu hướng sử dụng định dạng hình ảnh webp ngày càng nhiều hơn.

Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh
Cách chuyển hình ảnh jpg, png sang webp chuẩn SEO giúp website load nhanh