Google Ads thu thêm 5% thuế VAT với nhà quảng cáo tại Việt Nam (áp dụng từ 11/2022)

Cuối 9/2022, Google đã đưa ra thông báo về những thay đổi về chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT — value-added tax) đối với các nhà quảng cáo tại Việt Nam.

Dựa theo luật thuế mới nhất, từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 Google sẽ bắt đầu thu thêm 5% giá trị hóa đơn dịch vụ quảng cáo đối với mỗi tài khoản tại thị trường Việt Nam. Mức thu thuế sẽ được tính theo ngân sách chạy quảng cáo của bạn, cụ thể:

  • Đối với phương thức thanh toán trả trước: Thu phí 5% trực tiếp.
    • Ví dụ: Nạp tiền vào 10.0 00.000 VND sẽ thu thêm 5% là 500.000 VND
  • Đối với phương thức thanh toán trả sau: Phí 5% sẽ được tính theo số tiền chi tiêu cho quảng cáo hàng tháng (tính đến ngày lập hóa đơn).
    • Ví dụ: Tổng chi tiêu quảng cáo tháng 10 của bạn là 100.000.000 VND + Thuế VAT 5% là 5.000.000 VND = Tổng thanh toán sẽ là 105.000.000 VND.

Ngoài ra, số tiền thuế tính cho các giao dịch mua quảng cáo sẽ nằm trong một hàng riêng trong tài khoản của bạn. Hoá đơn của bạn cũng sẽ hiện số tiền thuế đã tính.

Nếu doanh nghiệp đã có mã số thuế tại Việt Nam và muốn in nó lên hoá đơn dịch vụ, cũng có thể bổ sung mã số thuế trong phần “cài đặt thanh toán” ở tài khoản Google theo hướng dẫn dưới đây (Nguồn: The Google Payments Team)

  • Đăng nhập vào Trung tâm thanh toán của Google.
  • Chọn Cài đặt trong trình đơn ở phía trên cùng.
  • Trong phần “Thông tin thuế ở Việt Nam”, hãy nhấp vào biểu tượng hình bút chì rồi nhập mã số thuế tại Việt Nam của bạn.
  • Nhấp vào Lưu.